Ziraat Mühendisleri Odası, çiftçileri gübre fiyatları konusunda uyardı. Üreticileri 2019 yılı Mart ayı itibariyle zor günlerin beklediğine vurgu yapan oda yetkilileri, “Gübre fiyatları Şubat ayı sonu-Mart ayı başlarında tekrar artacağını tahmin etmekteyiz" dedi.

Oda tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanıldığını ancak bu rakamın 2018 yılında 5.3 ile 5.5 milyon ton arasında olduğu tahmin ediliyor.

Değerlendirmede gübre fiyatlarının tamamen dolar kuruna endeksli olduğu belirtilerek, “Üreticinin en önemli girdilerinden gübre maliyetleri 2018 yılının Ağustos ayı içerisinde dolar kuru 7 lira civarına gelince, gübre fiyatları yüzde 142 ile yüzde 152 arasında artış gösterdi" denildi.

Gübre fiyatlarındaki düşüş yetersiz!

Eylül ve Ekim aylarında buğday, arpa ekim dönemlerinde de gübre fiyatlarının yüzde 100 zamlı olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu dönemde birçok üretici tarlasına gübreyi ya atamamış ya da kullanacağı miktarın yarısını kullanmıştır. Kasım-Aralık aylarında dolar kuru 5,5 -5,4 seviyelerine inmesine rağmen fiyatlarda kayda değer bir düşme olmamıştır" tespitinde bulunuldu.

Yüksek miktarda stok var

Gübre kullanım oranının düşmesinden dolayı firmaların elinde yüksek miktarda stok kaldığına dikkat çeken oda yetkilileri, “2018 yılının sonlarında hububat ekimleri tamamlanmış, maalesef gübre fiyatları yüzünden gübre kullanım oranı çok düşerek firmaların elinde stok kalmıştır.

Türkiye'de son 5-6 yılda tarımda kullanılan gübre tüketim miktarlarına baktığımızda, 2015 yılında 5,5 milyon ton 2016 yılında tarımda kullanılan gübrenin KDV'sinin sıfırlanması nedeni ile 6,7 milyon ton, 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanılmıştır. 2018 yılında ise yaklaşık 5,3-5,5 milyon ton arasında gübre tüketildiğini tahmin etmekteyiz"

Mart ayı dert ayı olabilir

Mart başından itibaren ekimlerin başlayacağı için Ocak-Şubat aylarında gübre kullanımı olmadığına dikkat çekilen değerlendirmede “Dolar kuru 2019 yılı ocak ayı sonlarında 5,35 olmasına rağmen gübre fiyatlarında az da olsa bir düşme söz konusudur (yüzde10-15). Gübre fiyatları Şubat ayı sonu-Mart ayı başlarında tekrar artacağını tahmin etmekteyiz" denildi.