Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde 'Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar' kapsamında hibe desteklemeleri için proje başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın sürdürülebilirliğin sağlanması, desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Destek neleri kapsıyor?

Bu yılki yatırımlar, yüzde 50 hibeli yeni ahır inşaat ve yüzde 50 hibeli yeni ağıl inşaatı, yüzde 50 hibeli damızlık koç-teke alımı, yüze 50 hibeli makine alet ekipman hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Başvuruların hayvancılıkta faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından şahsen yapılacağı bildirildi.

Ahır-ağıl yapımı yüzde 50 hibe desteği projesine başvurmak için en az bir yıl önce Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıt yaptırmış ve başvuru tarihinde ise en az 10, en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun - keçi kapasiteli aktif işletmesi olma şartı aranıyor.

Başvurular 11 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman müdürlüklerine yapılıyor.