Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, yem sektörünün son 30 yıldır her sene ortalama yüzde 10 büyüdüğünü söyledi. Sektördeki üretimin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 arttığını belirten Karakuş, 24,1 milyon tonluk üretim rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Karakuş, aynı dönemde kanatlı yem üretiminin yüzde 10 artışla 98 milyon tonu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üretiminin yüzde 65 yükselişle 13,7 milyon tonu bulduğunu dile getirdi.

2017 yılına kıyasla geçen yıl görülen 1,7 milyon tonluk üretim artışının yarısının kanatlı, yarısının da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üretimlerindeki artıştan kaynaklandığını vurgulayan Karakuş, bu üretim artışının büyük bir kısmının kendi yemini üretenlerin kayıt altına girerek çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığına bildirmesi neticesinde olduğunu düşündüklerini ifade etti.

2019 nasıl bir yıl olacak?

Karakuş, "Ekonomimizdeki gelişmelerin etkisiyle yem sektörümüz açısından 2019'un 'mevcut durumu koruma yılı' olacağını öngörmekteyiz. Bu nedenle sektör mensuplarımızın belirsizlikten kaynaklanan riskin azaltılması ve mevcut kaynakların korunması yönünde hareket etmesiyle 2019 yılının büyüme yerine daha durağan bir yıl şeklinde geçeceğini tahmin etmekteyiz." diye konuştu.

Yem maliyetlerini etkileyen en önemli unsurun ham madde fiyatları olduğuna dikkati çeken Karakuş, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl özellikle döviz kurunda yaşanan ciddi artışlar ve dalgalanmalar, yem ham madde fiyatlarının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 34 artmasına neden olmuştur. Yem ham madde fiyatlarındaki en önemli artış Eylül 2018'de görülmüştür. Bu aydaki yem ham maddelerinin ortalama fiyatları 2018 başına göre yüzde 57 daha fazla gerçekleşmiştir. Yem ham madde fiyatları 2019 başlangıcında da bir miktar artmıştır ancak fiyatlarda geçtiğimiz yıla kıyasla daha stabil bir seyir beklemekteyiz. Hayvancılığımızın yaşadığı sorunlar yem satışlarının gerilemesine neden olmaktadır."

“Yem üretimi bir miktar gerileyebilir”

Karakuş, bu yıl da karma yem üretiminin geçen yıla kıyasla bir miktar gerilemesinin muhtemel olduğuna işaret ederek, sektörün stok maliyetlerini, dolar riskini ve banka kredilerini azaltmaya çalışarak kendini koruma uğraşında olduğunu anlattı. Yem satışlarındaki vadelerin de daraltıldığını belirten Karakuş, şunları kaydetti: “Sektörümüz yeni yatırımlarla büyüme yerine, risk yönetimine daha fazla odaklanmış durumdadır. Kamu ise özellikle hububatlar konusunda aldığı kararlar ve attığı adımlarla dolar kurunun değişkenliğinden sektörü korumaktadır. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla hububat fiyatlarının artışına yönelik aldığı önlemleri olumlu bulmaktayız."