Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 100 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı. Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 100 bin tona kadar yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Tarife kontenjanı, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenmesi gerekecek.

Usul ve esasları da belirlendi

Öte yandan Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i ile de tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları belirlendi.

Tarife kontenjanının dağıtımı, 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara yapılacak.

Firmaların tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurularını, 5 gün içinde Ticaret Bakanlığının internet sitesi www.ticaret.gov.tr üzerinden gerçekleştirmesi gerekecek.