Türkiye’de 32 ülkeden 164 yabancı uyruklu çiftçi satın aldığı 3 bin 909 dekar alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre çiftçilere verilen destekler sonrasında yabancıların tarıma ilgisinin daha da arttığı gözlemlendi. Yabancıların tarım arazisi satın almasına izin veren kanunun 2012’de yürürlüğe girmesinden yabancı uyruklu çiftçilerin sayısında artış yaşandı.

Ülkemizde tarım arazisi satın almak isteyenlerin birtakım kriterleri sağlaması gerekiyor. Yabancılar, ilçe bazında özel mülkiyet olan arazilerin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde 30 hektara kadar arazi satın alabiliyor. Ancak satışlarda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘uygun’ görüşü kritik rol oynuyor. Arazi satın almak isteyenlerin, iki sene zarfında bakanlığa tarımsal proje teklifi sunması gerekiyor. Bakanlıkça uygun görülen projenin gerçekleşmemesi ve amaç dışı kullanılması durumunda arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bedele çevrilerek tasfiye ediliyor.