Stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları, izledikleri ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerileri oluşturacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, stratejik bazı tarım ürünlerine ilişkin gelişmelerin izlenmesi için oluşturulan takip masalarının kuruluşu tamamlandı.

7 ürün masası oluşturuldu

26 ürünün takibi için 7 ürün masası oluşturuldu. Bu ürünler arasında, hububatlar, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola, aspir gibi yağlı tohumlu bitkiler, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller, patates-kuru soğan, çay-fındık, kayısı, incir, üzüm, kiraz, zeytin-zeytinyağı gibi dış ticarete konu ürünler ile yem bitkileri yer alıyor. Bu masalar oluşturulurken, ülke için stratejik öneme sahip, arz açığı olan, insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan ürünler belirlendi.

Ürün masaları, bakanlık adına tek elden güvenli şekilde veri oluşturulmasını sağlamak ve elde edilen verilerin referans olarak kullanılması, güncel tutulması, düzenli raporlanması gibi çalışmalar yapacak. Bu verilerden de tavsiye niteliğinde politika önerileri oluşturulacak.

Masalarda görev yapan ürün uzmanları, konularına ilişkin verileri ulusal ve uluslararası veri sistemlerinden yararlanarak ve sahada ziyaretleriyle oluşturuyor.

Uzmanlar, çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla görüşmeler yaparak piyasayı ve sektörü takip ediyor. Bu kapsamda, tarımsal ürünlerin ekiliş alanları, rekolte tespiti, verim, tüketim, ticaret, stok, fiyat, maliyet, tohumluk ve destekleme bilgileri toplanırken, bu veriler bir bülten şeklinde de yayımlanacak.