Kurulacak ajans ile marka, tescil, standardizasyon, reklam, tanıtım, izleme ve geliştirme çalışmaları tek çatı altında toplanacak ve yetki ve sorumluluğun tek bir kurumsal yapıda toplanmasını sağlanacak. Ajans, katılımcı, verimli, etkin ve sonuç odaklı çalışma prensibini benimseyecek. Bu ajansın kurulmasına yönelik yasal zemin araştırılacak, gıda, tarım ve orman ürünlerinin ayrı ayrı kalite standartları belirlenecek ve bu standartlara göre üretilmeleri yönünde gerekli koordinasyon sağlanacak.

Bakanlık ile yürütülen bir başka çalışma olan “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi’nin de kapsamı genişletecek. Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerden AB düzeyinde tescil alma kapasitesi bulunanlar tespit edilecek ve bu ürünlerin AB düzeyinde tescili için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülecek.

Coğrafi işaretli ürünler ulusal pazara katılacak

Ekonomik değer taşıyan coğrafi işaretli ürünlerin yerelden ulusal pazar zincirine katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak. Coğrafi işaretlerin başvuru öncesi hazırlıklar ve tescil sonrası pazarlama ağının etkinleştirilmesi için ilgili taraflarla ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin arz güvenliğiyle ilgili koordinasyon sağlanacak. Bu ürünlerde farkındalığı artırmak için medya iletişim araçlarından yararlanılacak, belirlenecek sektörler özelinde coğrafi işaretler çalıştayı ve "AB Yolunda Coğrafi İşaretler Çalıştayı" düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye-AB arasındaki iş birliği çerçevesinde öncelikli olarak tescil edilmesi uygun olacağı düşünülen coğrafi işaretli tarım ve gıda ürünlerinin tespiti amacıyla çalışmalara şimiden başladı.