TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugüne kadar çiftçinin ödediği fiyatlar kapsamında girdi unsurlarını takip eden bir endeks mevcut değildi. Bu çerçevede 2015 yılından bu yana devam eden çalışmalar neticesinde, veri alt yapısının da olgunlaşmasına bağlı olarak Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bülten formatında hazırlandı.  Tarımsal girdi fiyatları, çiftçinin tarımsal üretimde kullanmak için satın aldığı mal ve hizmetler (mazot, gübre, tohum, ilaç, yem gibi) ile tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlere (traktörler, tarım aletleri, çiftlik binaları gibi) ödediği fiyatları yansıtacak.

TÜİK tarafından ilk kez yayımlanacak olan 2015=100 temel yıllı Tarım-GFE, belirli bir referans dönemi içinde çiftçiler tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ödenen fiyatları zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini 5 yılda bir güncellenen sabit ağırlıklı Laspeyres formülüyle ölçen bir fiyat endeksi olacak. Tarım-GFE "Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi" ve "Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi" olmak üzere iki ana girdi endeksinden oluşacak.

Ücret ve işçilik maliyetleri, kira, faiz ödemesi, arazi alımı gibi üretim faktörleri Tarım-GFE kapsamında değerlendirilmeyecek. Tarım-GFE uluslararası normlara uygun ve karşılaştırılabilir nitelikte, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın metodoloji ve regülasyonlarına göre hazırlandı. Ocak 2020 dönemine ait 2015=100 temel yıllı ilk Tarım-GFE Haber Bülteni yarın saat 10.00’da yayımlanacak.