Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, üreticinin bilimsel yöntemlerle arazilerindeki eksik olan kimyasal ve mineralleri tespit ettirip, kullanacakları gübrelerde daha çok zorunlu olan elementlere yönelmesinin rekolteyi arttırıp, giderleri azaltacağını söyledi.

Üretimin devam etmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten İncefikir, her sektörün önemli olduğunu ancak bunların içinde en önemlisinin tarım olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İncefikir: Verim artmak zorunda

Hızla artan gıda ihtiyaçlarını karşılamak için birim alandan elde edilen verimi artırmanın zorunlu hale geldiğini belirten İncefikir, "Bunu sağlayabilmenin temel yolu ise modern tarım tekniklerinin bilinçli ve etkili kullanımından geçmektedir. Modern tarımda bitkilerin sağlıklı beslenebilmesi ve gübre kullanım etkinliğinin artırılması, bitki besleme yönetim stratejilerinin doğru kurgulanmasına bağlıdır. Nitekim gübrelemede başarının birinci şartı, gübreleme ile bitkinin tüm gelişim periyodu boyunca beslenme ihtiyacını karşılayabilmek ve bunu sağlarken çevre ve insan sağlığını dikkate alarak dengeli ve bilinçli bir gübreleme yapabilmektir" dedi.

Doğru gübre kullanımı önemli

Gübre kullanımının toprağın ihtiyacına göre yapılmasının önemine dikkat çeken İncefikir şöyle devam etti: "Gübre kullanım etkinliği açısından toprak analizleri ve toprak örnekleme tekniği önemlidir. Nitekim tarım alanlarında, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin son derece değişken olduğu bilinen bir gerçektir. Kimyasal gübrelerin kullanımı sonucunda meydana gelen olumsuz etkilerin giderilmesi için, toprakta bulunan mevcut kaynakların etkili kullanılması gerekir. Bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımı yalnız ekonomik kayıp olmayıp, sürdürülebilir toprak verimliliği açısından da önemli bir kısıtlamadır. Üretici önümüzdeki yıl artan girdi maliyetleri karşısında ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu nedenle üreticilere toprak analizi yaptırmayı tavsiye ediyoruz."

Toprak analizi neden önemlidir?

Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyan bir metottur. Belli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Toprak analizi ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi besinlerin ne oranda ve ne zaman verileceğini ortaya koyar.