Gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan arpa üretiminde TMO görev alanına giren diğer ürünlerde olduğu gibi, bu üründe de sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla her türlü tedbiri almaktadır. Piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla 2019 Ekim ayından itibaren arpa stoklarımızın satışı devam etmektedir.

Bu kapsamda Ocak ayından bugüne kadar arpa satış fiyatlarımız değiştirilmemiş olup Kurumumuzca besici ve yetiştiricilere tonu 1.275 TL'den, piyasa fiyatlarının 100-150 TL altında satış yapılmaktadır. Mart ayından itibaren öncelikle deprem yaşanan bölgelerimizdeki besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyaçları karşılanacak şekilde arpa satışlarında vade farkı alınmadan 90 gün vade uygulanmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra besici yetiştiricilerimizin, ürün bedellerini kredi/banka kartı ile ödeme yapmaları imkânı da getirilmiştir. Kuruluşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da besici ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu Şube müdürlüğüne hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Satışa açılan ürünlere ilişkin fiyatlara http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1234, stoklara ise http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1235 linkinden ulaşabilecektir.