Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaptığı yazılı açıklama ile, kurumumuz faaliyet alanında olan ürünlerin piyasalarını yakından izlemekte olup gelinen noktada üreticimizin elinde fındık stokunun kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenmiş, fındık ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan kabuklu fındıkların değerlendirilmesi amacıyla Mart ayında başlayan satışlarımıza Nisan ayında da devam edilecektir.

Bu kapsamdan 2019 yılı mahsulü kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre 16 bin ton Levant kalite, 4 bin ton Giresun kalite olmak üzere toplam 20 bin ton kabuklu fındık 6 Nisan tarihinden itibaren KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde satışa açılmıştır.

    Maliyet unsurlarının değerlendirilmesi sonucu belirlenen satış fiyatlarımız;


    • Levant kalite kabuklu fındıklar 21,00 TL/Kg,

    • Giresun kalite kabuklu fındıklar 21,00 TL/Kg,

    • Talep edilmesi halinde numune fiyatı 25,00 TL/Kg 'dır.


Daha çok yurt içi kuruyemiş piyasasında değerlendirilmesi sebebiyle Giresun Kalite fındıkta fiyat değişikliği yapılmamıştır. Açıklanan satış fiyatları 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Firmalar talep miktarlarını 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ürün almak istedikleri Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bildireceklerdir. Talep miktarlarına göre teslimat programı yapılarak ürün bedelleri için tahsilatlar yapılacaktır.

Satışlar; Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Derince Şube Müdürlüklerince yapılacak olup bilgi alınabilecek Şube Müdürlüklerimizin irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.