Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) her türlü tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmaksızın, yurt içinden ya da yurt dışından satın alma yetkisi veriliyor.

TMO'nun artık istediği tarımsal ürünü KİK hükümlerine uymaksızın dilediği anda ithal edebilecek.

 Konut alım satımından konaklamaya kadar birçok alanda vatandaşa ciddi vergi yükleri getiren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. TMO'yu ihale mevzuatının dışına çıkaran madde ise Meclis'te tartışmalara neden oldu.

'Fiyat istikrarı ve dalgalanmayı önlemek için'

Sürekli değiştirilen ve yeni yeni istisna maddeleri eklenerek adeta boşa çıkarılan KİK'te en son istisna, alfabenin son harfi olan (z) harfi de kullanılarak Merkez Bankası'na verilmişti. Alfabede harf kalmadığı için istisnaların da son bulacağı umut edilirken yeni istisna mevzuata, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına (z) bendinden sonra gelmek üzere (aa) bendi eklenmiştir” cümlesiyle girdi. Söz konusu bendin metninde TMO'nun ihale mevzuatı dışına çıkarılma gerekçesi, “üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması” diye açıklandı.  

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun çok hızlı bir şekilde ihale açıp tarımsal ürün ithal edemediğini belirtirken, yeni düzenleme sayesinde çok daha kısa süre içinde tarımsal ürün ithal edebileceklerini söyledi. Güldal, ihalelerle en çok hububat ithalatı yaptıklarını belirtirken, Cumhurbaşkanı'nın yetki vermesi halinde TMO'nun her türlü tarımsal ürünü ithal edebileceğini söyledi.