TİGEM'in, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 5 Aralık'ta açık artırma usulüyle yapılacak ihale Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak.

İhale şartları neler?

İhaleye katılmak isteyenlerde, tebligat için adres beyanı, Geçici teminat vermesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen faaliyette bulunduklarına dair, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri, isteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi, belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi şartları aranacak.

Fiyat USK tarafından belirlenecek

Kurum inek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyi tarafından üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının (TL/KG) üzerine yüzde artırım şeklinde yapılacağını ve o dönem için esas alınacak inek sütü fiyatının, satış fiyatı olacağını bildirdi.

İhale şartnamesi burada!