2020 yılı tarımsal üretim sezonunu geride bırakarak 2021 tarımsal üretim sezonuna tarımsal kuraklık ile birlikte girdik. Bölgemizde iklim şartlarının sıcak ve yağışsız seyretmesinden dolayı hububat ekim alanlarında çıkışta sorunlar yaşanmaktadır. Uzun süreli kuraklığın yaşanması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla ekim yapılan tarlalarda tarla yüzeyi sertleşmiş ve tarla hazırlıkları zorlaşmıştır. Üreticilerimiz bu durumda merdane çekerek veya sulama yaparak tarla yüzeyini yumuşatmaya çalışmışlardır.

TARIMSAL KURAKLIK: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması su kaynaklarının kısıtlı olduğu dönemler ile nem kaybının görüldüğü dönemler de meydana gelir. Tarımsal kuraklıkta esas o yıl düşen yağışın miktarı değil, düşen yağışın bitki gelişiminin hangi dönemine denk geldiğidir. Yıl içerisinde düşen yağışın ortalama değerlerin üzerinde olduğu, meteorolojik kuraklığın görülmediği ancak tarımsal kuraklığın görüldüğü dönemde de karşılaşmak mümkündür. Bazı durumlarda ise yıl içerisinde düşen yağış uzun yıllar ortalamasının altındadır ancak az miktarda da olsa düşen yağış bitkide su kullanımının etkin olduğu bir döneme denk geldiğinden ciddi VERİM kayıplarıyla karşılaşılmaz (Anonim, 2010 b).

1.1KURAKLIK ÇEŞİTLERİ

1.1.2 Meteorolojik kuraklık

Belirli bir zaman periyoduna ait normal görülen yağış değerlerinden (genellikle en az 30 yıllık) sapma olarak tanımlanır. Kuraklık periyotları genellikle, belirlenen eşik değerlerinin altında yağışlı olan günlerin sayısı olarak tanımlanmıştır (Anonim, 2010 a).

1.1.3 Hidrolojik kuraklık

Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. (Anonim, 2010 a).

1.1.4 Fizyolojik kuraklık

Fizyolojik kuraklık, ortamda yeterli suyun bulunmasına rağmen bitkinin bu sudan faydalanamaması ve susuzluk çekmesi olarak tanımlanır. Düşük sıcaklık nedeniyle donan toprak suyunun bitki tarafından kullanılamaması bu duruma örnektir. Fizyolojik kuraklıkla karşı karşıya kalan bitkilerin genelde yapraklarını dökerek su kaybını önlemeye çalıştıkları bilinmektedir (Anonim, 2010 d).

Kuraklığın önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir(Anonim,2010 a)

1)Başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu

2)Kümülatif artması (birikmiş, bir araya gelen gittikçe artan)

3)Aynı anda birden fazla kaynağa etkisi

4)Ekonomik boyutunun yüksek olmasıdır.

Bitkilerin Gelişme, Verim ve Kalitesi biyotik ve abiyotik stres faktörlerine bağlıdır.

Dünya çapında ürün kaybının başlıca nedeni abiyotik strestir ve önemli tarımsal ürünlerin ortalama üretimini yaklaşık %50 azaltarak tarım endüstrisinin geleceğini tehdit etmektedir.

Kuraklığın yol açtığı stres, birdenbire oluşmaz, yavaşça gelişir ve daha uzun süren bir yoğunlukla artma gösterir. Bu nedenle, zaman boyutu kuraklık stresine karşı hayatta kalabilmede önemli bir role sahiptir (Jones, 1992) (Kozlowski and Pallardy, 1997).

Kuraklıkla zor durumda kalan üreticilerimizin diğer taratanda Girdi fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı bankalara olan borçları Tarım kredi Kooperatifleri Birliğine olan borçları giderek artığı için üretimi sürdürebilir kılamamakta çareyi köyden şehre göç etmekte aramaktadırlar. Üreticilerimiz sürdürülebilir kazanç sağlayamadıklarından dolayı çocuklarının çiftçilik yapmasını istemeyerek fabrikalarda işçi baskı kalıp, nakliye şoför, tezgâhtar olmaları hususunda teşvik etmektedirler. Sürdürülebilir kazanç sağlayamayan üreticilerimiz üretimden vazgeçmekte,  dolayısıyla tarımsal ürünlerinin fiyatları artmakta, tarımsal ürünlerin fiyatının düşmesi için ithalat yapılmakta,  gümrük vergileri alınmamaktadır.

Küçük aile işletmelerinin ekonomik yatırımlardan faydalanması için proje başvuruları sadeleştirilmeli üreticilerin bu desteklerden faydalanması sağlanmalıdır.

2021 üretim sezonunun bereketli olması dileğimle.

Tarım Danışmanı: Tülin Kalın Aysan