İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kapsamında yaptığı çalışmalar ile tarımda verimliliğin yüzde 30 artığını bildirdi

Yükselişlerin  arpa ve mısırda da söz konusu olduğunu vurgulayan Karasu "Son 10 yıllık değişime baktığımızda, dekar başı üretim rakamlarında arpada yüzde 33, mısırda yüzde 34, pamukta yüzde 35, şeker pancarında ise yüzde 24’lük bir artış söz konusu. Toplam rakamlara baktığımızda da yüzde 30’a yakın bir verimlilik artışından söz etmek mümkün." dedi

Ercan Karasu dekar başına üretimde yükselişin 10 yılda yüzde 55’i bulduğunu vurguladı. Karasu "2008 yılında bir dekardan 171 kilogramlık ayçiçeği üretilirken, 2018 yılında bu rakam 265 kilograma çıktı. Bunun tabii en büyük sebepleri olarak doğru gübre kullanımı, tarım makinelerinin yaygınlaşması ve teknolojideki gelişmeleri sayabiliriz." şeklinde konuştu.

Tarımda verimlilik 3'e, 4'e katlanabilir

Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında her sektörde olduğu gibi tarımda da yüksek verimliliği yakalamasının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Karasu "Doğru gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımdaki verimlilik 3'e, 4'e katlanabilir Bugün yaklaşık 50 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz doğru tarım uygulamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşabilir." dedi

Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu 

Tarlalara 'damlama sulama' sistemi kurduklarını ifade eden Karasu "Bundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Tarladan Sofraya' projemiz kapsamında çiftçilerimizin eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve sürdürülebilir tarıma yönelmeleri için köy köy geziyoruz. İşe toprağın röntgenini çekmekle başlıyoruz. Toprağın ve ürünün gerçekten ihtiyacı olan gübreleme, sulama programını çıkarıyoruz. Tarlalara 'damlama sulama' sistemini kuruyoruz. Tarlayı modern tarım teknikleriyle işlerken, ekiyor, gübreliyor, suluyor ve ilaçlıyoruz. Tarım konusunda gözlemlediğimiz en büyük yanlış gereğinden fazla gübre kullanımı. Çiftçilerimiz bu proje kapsamında yapılan uygulamalarla yüzde 45'e varan su tasarrufu sağlandığını ve yüzde 35 daha az gübre kullanıldığını görüyor. İlaç kullanımı da yarı yarıya azalıyor. Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlıyor, dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün elde etmelerine olanak veriyoruz. Çok verimli sonuçlar aldığımız projemiz, bu somut sonuçlarıyla çiftçilerimizin bilinçlenmesine katkı sunuyor." diye konuştu