Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre Tarım ürünlerinin imajını değiştirmek için bundan sonraki süreçte konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak denetim daha etkin yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı programında, tarımsal ürünlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha yoğun tercih edilmesi için atılacak adımlar da yer aldı. Programda, tarım ürünlerin ihracında bir yıl içinde atılacak adımlar, “Ticari kalite denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesiyle, tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını karşılaması sağlanacak. Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla, konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak denetim sıklıkları değiştirilmek suretiyle denetim daha etkin yapılacak” sözleriyle anlatıldı.

Türk çayının tanıtım faaliyetleri artırılacak

Tarımsal ürünlerin yurtdışındaki imajı kapsamında Türk çayı için de çalışılacak. Yurtdışında Türk çayının tanıtım faaliyetleri artırılacak. ÇAYKUR ise, ihracata yönelik pazar araştırması yapacak ve ürün optimizasyonunu sağlayacak.

Ayrıca yerli ürün kullanımı da özendirilecek ve bunun için yerli malların görünürlüğü artırılacak. Yeni yapılacak tüketici profili araştırmasıyla yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptanacak ve buna göre yeni çalışma programı belirlenecek.

Yerli ürün tüketmeyi tercih eden tüketici oranı 2019 yılında yüzde 38 olarak tahmin edilirken, 2020 yılında yapılacak çalışmaların sonucunda oranın bir puanlık artışla yüzde 39’a çıkacağı öngörülüyor.

Lisanslı depoda hedef 100

Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleri ile ilgili program kapsamında halihazırda verilen desteklerin artırılması için ilana çıkılacak ve soğuk hava deposu inşası ve ilgili makinelerin temini konusunda mevcut kapasite artırılacak. Lisanslı depo sayısı 2020 yılı sonunda 100’e ulaştırılacak.