Tarım ve Orman bakanlığımız tarafından, Tarımsal Ürünlerin,  lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde 5 yıl daha destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi yapılması hakkında  (tebliğ no :2020/5) Bu Tebliğin amacı ; tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 Üreticilerimiz sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşacak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayacak piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarı sağlanacak, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabileceklerdir. Bu amaçla lisanslı depoculuk sistemi 5 yıl süreyle Tarım ve Orman bakanlığımız tarafından desteklenecektir.

Tarım Ürünleri lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1'de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2′ de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL'yi geçmemek üzere kira ücretlerinin % 50'si oranında kira desteği verilecektir. Bu desteğe ilişkin ödemeler lisanslı depo işletmelerine yapılacaktır.

Ürünler

Destek Miktarı

(TL/Ton/Ay)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği

3

Pamuk

7

 

Ürünler

Destek Miktarı

(TL/Ton/Ay)

 

Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kayısı, Antepfıstığı, Kuru Üzüm, Kuru İncir

10 TL'yi geçmemek üzere kira ücretinin   % 50'si

Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlı üreticiler ile ürünlerini, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden alan üretici birlikleri, üretici örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere teslim etmeleri halinde, yukarıda belirtilen üst sınırları geçmemek üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilecektir.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu tarımsal destekler üreticilerimizin kırsalda üretimlerinin sürdürülebilir olması konusunda etkili olacaktır.

1- VERGİ İSTİSNALARI: Lisanslı depolarda muhafaza edilerek elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31/12/2023 tarihine kadar– Zirai stopaj vergisinden (% 2) oranında

– Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20) oranında

– KDV’den (% 1) oranında muaf olacaktır.

2- DEPO KİRA DESTEĞİ

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu  ( Bu Kanunun amacı; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 Kapsamı; tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanması ile ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla, lisanslı depo işletmelerinin ve yetkili sınıflandırıcıların kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile lisanslı depoculuk sistemine dair diğer hususları kapsamaktadır. )

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar 20/03/2020 tarih 31074 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının 2020/5 sayılı tebliği ile 17/10/2019 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle depo kira desteği ödenecektir. Buna göre;

A- Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Üretici dışındaki kesimler için:

– Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye ve Ayçiçeği ürünleri için 3 TL/Ton/Ay,

– Pamuk ürünü için 7 TL/Ton/Ay,

– Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kaysı, Antepfıstığı, Kuru Üzüm ve Kuru İncir ürünleri için 10 TL/Ton/Ay’ı geçmemek üzere ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında;

Depo kira desteği verilmektedir.

 

B- Çiftçi kayıt Sistemine Kayıtlı üreticiler ve Üretici Örgütleri için:

Çiftçi Kayıt Sistemi ne kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerine ürünlerini, lisanslı depo işletmelerine depolamak üzere teslim etmeleri halinde, tabloda belirtilen üst sınırları geçmemek ve 17/10/2019 tarihinde başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla 6 ay süre ile ilave kira desteği verilir.

– Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar için 6 TL/Ton/Ay,

– Pamuk için 14 TL/Ton/Ay,

– Zeytin, Zeytinyağı, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru Üzüm, Antepfıstığı için 20 TL/Ton/Ay‘ı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında;

depo kira desteği verilmektedir.

3- ÜRETİCİLERE NAKLİYE DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ve üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL ‘yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.

4- ÜRETİCİLERE ANALİZ DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ve üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, lisanlı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilmektedir.

5- ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ    

03/01/2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015) kapsamında; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde senet tutarının % 75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

Tarım bakanlığı kendi lisanslı deposunu kurmak isteyen yatırımcılara lisanslı depo yatırım ve işletme kredisi desteğide sağlamaktadır.

                                           LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ   

03/01/2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015) ve 25.03.2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C. Ziraat Bankasınca 50 Milyon TL’ye kadar,%50 Faiz İndirimli Yatırım Kredisi Kullanımı Sağlanmaktadır.

Lisanslı depoculuk konusunda yatırım yapmak isteyen yada ürünlerini depolamayı düşünen www.ciftcidenhaber.com okurlarımız daha kapsamlı bilgiye sahip olmak için ;

KANUN;YÖNETMELİK;TEBLİĞ Resmi gazete tarih ve sayısı aşağıda yer almaktadır.

KANUN : 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu 17.02.2005-25730

YÖNETMELİK:Tarım ürünleri lisanslı depoculuk yönetmeliği12.04.2013-28616

TEBLİĞ : Hububat baklağiller ve yağlı tohumlar lisanslı depo tebliğ 12.04.2013-28616

Email: tulinkalinaysan@hotmail.com

Uzman Tarım Danışmanı :Tülin Kalın Aysan