Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TAMTEST'in kuruluş ve görevleri, çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları, atanmaları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, kurum, aralarında Araştırma ve Deney Kurulu ile Traktör ve İş Makinaları Şefliği, Tarım Teknolojileri ve Makinaları Şefliği, Tarımsal Mücadele Makinaları Şefliğinin de olduğu birimlerden oluşacak.

Denetim ve ar-ge çalışmaları yapılacak

Müdürlük, tarım alet ve makinelerinin deney ve muayeneleriyle her türlü zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas deneylerini yapacak. Bakanlığın görevlendirmesi halinde tarım alet ve makineleri imalatçı, ithalatçı ve bayi denetimleri gerçekleştirilecek. Müdürlük, tarım makineleri ve teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ya da adaptasyonu üzerinde araştırmalar yapacak. Üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla iş birliği ve ortak Ar-Ge çalışması yürütülecek.

Kurulun faaliyetleri neler?

Müdürlük bünyesinde tarım alet ve makineleriyle ilgili deney, proje, araştırma ve belgelendirme çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla Araştırma ve Deney Kurulu oluşturulacak.

Kurum, yeni test metotlarının geliştirilmesi, yeni test stantlarının yapımı, ölçüm cihazlarının alımı veya geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon konusunda durum tespiti, araştırma, geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri amacıyla projeler hazırlayabilecek.