Türkiye’de süt ve süt ürünleri üreten, pazarlayan ve satışını yapan sektör temsilcileri artık 2 ayda bir toplantı yapacak. Süt Eylem Planı adı altında yapılan ilk toplantı 8 Aralık Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya, yem sanayicileri, büyük market zinciri yöneticileri, süt üretici birlikleri ve dernekleri, süt sanayicileri, ambalaj üreticileri, Ulusal Süt Konseyi (USK) temsilcileri katıldı. İki ay sonra ikinci toplantı Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) organizatörlüğünde gerçekleşecek. Toplantıların nihai hedefi karar almak değil, istişare etmek.

Toplantıya katılan TÜSEDAD Başkan Vekili Müslüm Doğru, toplantının istişare toplantısı niteliğinde olduğunu, herhangi bir karar alınmadığını vurguladı. Toplantıda pek çok konunun masaya yatırıldığını dile getiren Doğru, görüşülen konularla ilgili üyelerine bilgilendirici bir liste gönderdi.

Toplantıda neler konuşuldu?

Süt sektöründe tüm paydaşların yer aldığı toplantıda aşağıdaki konular üzerinde istişare yapıldı.

 • Süt sanayicisinin üreticiye kendi yemini alma dayatması.
 • Taşeron süt alımı yapanları ortadan kaldırmaya yönelik sanayiciler ve üretici birlikleri arasında komisyon kurulup bakanlığa rapor hazırlayacak olması.
 • Süt priminin sadece birlikler üzerinden pazarlanan süte verilmesi tartışıldı
 • Süt primlerinin her ay sonu güncellenmesi isteği
 • Birlik üzerinden pazarlanacak süte extra bir prim verilecekse bunun önceden açıklanması gerektiği
 • Süt ürünleri ihracatına destek verilecek
 • USK fiyat belirleme toplantısının Aralık ayı içinde yapılması ve mutlaka Ocak 1 itibarıyla devreye alınması ve geçmişte yapılan yanlışın tekrar edilmemesi
 • USK süt maliyeti hesaplama yönteminin yeniden gözden geçiriliyor olması
 • Süt/yem paritesinin 1,3 mü 1,5 mi olması gerektiği.
 • A101 marketin %3,8 kârlılıkla çalıştığı belirtildi.
 • Tahşişi devletin market raflarındaki ürünleri direk denetleyerek yapması gerektiği ve yaptırımların ağırlaştırılıp hem üreticiyi hem marketi kapsaması gerektiği
 • Sütte KDV’nin %1’e düşürülmesi
 • Sokakta yönetmeliğe aykırı satılan sütün önüne geçilmesi
 • Bakanlığın hedefi sanayiye verilen sütün %10’unun süt ürünü olarak ya da süt tozu olarak ihraç edilmesi