Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Tebliğle "laktozsuz süt" ve "laktozu azaltılmış süt" ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre, laktoz oranı yüzde 0,1'in altına düşen sütler "laktozsuz süt" olarak isimlendirilebilecek. Sütün yağlılık sınıflandırması Avrupa Birliği'ne uyumlu olarak tekrar düzenlenirken, önceki düzenlemede yüzde 2,8 olan inek sütünün protein oranı yüzde 2,9 olarak kabul edildi.

Sütün adları revize edildi

Süt ürünlerinin resmi adları, "pastörize süt", "sterilize süt", "yüksek sıcaklıkta pastörize süt", "UHT süt" olarak yeniden belirlendi. Tebliğe göre içme sütleri, koyun, keçi, manda ve inekten elde edilecek. Bu sütlere farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak.

İçme sütü üretiminde sadece çiğ ve pastörize süt kullanılabilecek ve tebliğ kapsamında süt tozundan süt üretimi yapılamayacak.

Süt proteini ile zenginleştirilecek

Düzenlemeyle yağ standardizasyonunun sadece krema ve sütle yapılabileceği de hükme bağlandı. Tebliğ uyarınca sütler protein yönünden zenginleştirilebilecek, içme sütlerinin protein içeriği "süt proteini" ile artırılabilecek.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 31 Aralık 2019'a kadar geçiş süresi verildi.