Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Dolar kurundaki artıştan dolayı, bizim ilaç, gübre, mazot gibi girdilerimizden birçoğu, tamamen ithal olduğu için maliyetlerimiz çok arttı. Bu maliyet artışları, yeni dönemdeki ürünün ekiminde çiftçinin üzerinde çok büyük bir kambur olacak. Bu maliyetler altında çiftçilerimiz çok eziliyor” dedi.

Süt hayvancılığının çok büyük bir krize doğru gittiğini vurgulayan Doğru, “Yemlik soya fasulyesini Kasım 2019'da 390 dolara alıyorduk. Şu anda 520 dolara yükseldi. Kasım 2019'da dolar kuru 5.74'tü, şu anda 8 lirayı aştı. Hem dolar bazında fiyat arttı, hem de dolar kuru yükseldi. 2019 Kasım ayında yemlik mısır 98 kuruştu, şu anda 1 lira 92 kuruşa kadar yükseldi. Yani iki katına kadar çıktı.

Süt yeminde Kasım 2019'la bugün arasında ortalama yüzde 46 fiyat artışı oldu. Bu sene Nisan ayında ilk hasat yonca 95 kuruşla başladı, şu anda 1 lira 42 kuruş. Kuru yonca fiyatı bu… Bu maliyetlerin artışına rağmen 2019 süt fiyatları 2 lira 30 kuruşta kaldı, değişmedi” ifadelerini kullandı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Süt hayvancılığında krizi önlemek için çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı;

Yeni fiyat 15 Kasım’dan geçerli açıklanmalı,

Yem bitkisi, buzağı, analiz ve arilik gibi destekler yılsonuna kadar ödenmeli,

40 kuruşluk prim 2020 Temmuz ayından başlayarak verilmeli ve ödemeler Kasım sonundan itibaren her ay yapılmalı,

Hayvancılık kredi vadeleri 6 ay uzatılmalı,

Hayvan varlığı listelerine göre kesif yem desteği verilmeli,

TMO yem sanayiine ucuz hammadde temin etmeli,

Yem sanayisine hammadde ithalatı için uygun kredi imkânı sağlanmalıdır.