“Türkiye’de tüketici bilinci oluşmadı”

Sokak sütünün ülkemizde 'organik süt' olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade eden Artık "Son yapılan 2012 yılı brusella eradikasyon programı ile insan vaka sayısı resmi verilere göre 2008 yılındaki 9 bin 818’den, 2014’de 4 bin 474’ye kadar düşmüştür. Fakat vaka sayısı 2017 yılında 6 bin 457’ye kadar yükselmiştir. 2018 yılında ise yedi binleri geçmiştir. Ölüm vakasına rastlandığı da bilinmektedir. Ülkemiz nüfusunun 82 milyon 3 bin 882 olduğunu düşünürsek buna göre morbidite 8.80 ve mortalite hızı milyonda 0,01 dir. Buradaki artışın önemli birçok nedeninin olmasının yanı sıra hastalığın insanlar arasında yayılmasında önemli bir etken de sokak sütünün halen ülkemizde yaygın olarak insanlar tarafından 'organik süt' algısıyla tercih edilmesidir. Bugün Türkiye’de tüketici bilincinin yeterince oluşmaması, bu tip hastalıkların yayılmasında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıl ülkemizin farklı illerinde yedikleri peynir nedeniyle birçok aileye Brusella teşhisi konduğu basına yansımıştır" dedi

"Hastalık genellikle belirti vermez”

Brusellanın insan ve hayvanlarda ölüme kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık etkeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Artık "Hastalık genellikle belirti vermez ya da ateş, üşüme, halsizlik gibi spesifik olmayan belirtilerle kendini gösterir. Brusellanın insan ve hayvanlarda ölüme kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık etkeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Artık, "Bu nedenle brusella konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve halk sağlığının korunması çok önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 yılları için hazırladığı 'Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı'nda bu hastalıkların önemini açık olarak ortaya koymaktadır. Hastalık genellikle belirti vermez ya da ateş, üşüme, halsizlik gibi spesifik olmayan belirtilerle kendini gösterir, ancak aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Tedavi uzun solukludur. Hastalık, sadece sağlık sorunu değil, önemli ekonomik kayıplarına neden olması ile birlikte sürdürülebilir hayvancılığımızı da tehdit etmektedir" şeklinde konuştu

Nevzat Artık "'Satın alınan çiğ süt hastalıklı hayvanlardan sağılmış olabilir mi? Antibiyotikli ilaç kalıntıları var mı' sorularının cevapları önem taşıyor. İnsanımızın, sütçüsüne olan güven duygusuyla kapısından aldığı çiğ sütteki bakteri sayısına, hastalık etmeni bakteri olup olmadığına, ne zaman sağılıp, ne zaman yola çıktığına ve kaç saat içerisinde kendisine ulaştığına ilişkin soruların cevaplarını alabilmelidir. Sokak sütünde bunu öğrenmesi çok zordur" dedi


“Denetimden yoksun ürünler hastalığı yaygınlaştırıyor”


Doğrudan çiğ süt ile yapılan peynirlerin satışının hastalığın yaygınlaşmasında bir etmen olduğunu ifade eden Artık, "Bu kesimin toplumu 'güvenilir ve besleyici yönü yüksek gıda' diye kontrol ve denetimden yoksun, orijini bilinmeyen açık süt, sokakta satılan sütler veya halk pazarlarında doğal veya organik adı altında satılan menşei ve üretimdeki hijyenik koşulları bilinmeyen ürünlere yönlendirmesi, Brusellanın artışında önemli rol oynamaktadır. Pazarlarda satılan açık süt ve süt ürünleri, özellikle taze peynir adı altında yeterli ısıl işlem görmemiş veya doğrudan çiğ süt ile yapılan peynirlerin satışı hastalığın yaygınlaşmasında bir etmendir" şeklinde konuştu