Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın seracılık destek paketini açıkladı. Buna göre seracılık kredi paketi 2 yıla kadar geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli olacak. Paketten yararlanmak isteyen çiftçilere 10 milyon TL'ye kadar hazinenin sübvansiyon desteği olacak. 

Jeotermal ısıtmalı seralara öncelik verilecek

Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecektir. Önümüzdeki dönemde ilgili Bakanlıklar tarafından projelendirilecek olan “Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri”nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşılması hedefleniyor.

Seracılık kredi paketi bugünden itibaren uygulanmaya başladı.