Şeker ihracat iznine dair açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer aldı.

Buna göre; aylık 20 ton ile sınırlı olmak üzere kristal şeker ihracatına izin verilirken, esaslar şu şekilde belirlendi:

“Kristal şeker ihracatına belge düzenleme tarihi esas alınarak aylık olarak sadece;

  • Talep sahibinin şeker üreticisi şirket veya ihracatçı firma olması halinde 20 tona kadar,
  • Suriye’ye yapılacak ihracatlar da ise ihracatçının şeker üreticisi şirket veya Kamu tüzel kişiliğine haiz kurum/kuruluş ya da bunlara ait iştirak veya şirket olması halinde, toplam ihracat miktarının 20 ton’u aşmaması kaydıyla, 20 tona kadar,

izin verilecektir.

Şeker üreticisi ve ihracatçılarına duyurulur.