Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, yem fiyatlarının düşmesi için ürün ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO), TÜRKİYEM-BİR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğiyle  "Et, Süt, Yem Kardeşliği" başlıklı toplantı düzenlendi.

“Ham madenin yüzde 45’i ithal”

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş, ATO'daki toplantıda yaptığı konuşmada, gıda fiyatlarının enflasyon sepetinde önemli ağırlığa sahip olduğunu ifade etti. Yem sektörünün ithal ürünlere her yıl daha fazla bağlı hale geldiğini vurgulayan Karakuş, karma yem üretiminin yüzde 45'inin ithal ham maddelerden kaynaklandığına dikkati çekti.

“Transgenik ürünler onaylanmalı!”

Karakuş gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdilerin yanı sıra yem ham maddelerinde önemli fiyat artışları yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İthal edilen yem ham maddelerinin büyük bir bölümü transgenik yapıdadır. Şu anda ülkemizde 36 transgenik ürün sadece yem amaçlı onaylı iken, AB'de yem ve gıda amaçlı onaylı transgenik ürün sayısı 125'e çıktı. Transgenik ürünlerin hayvansal ürünlere geçişi konusunda somut bir literatür bulunmadığı da göz önüne alınarak Türkiye'nin hem gıda hem yem amaçlı olarak onaylı ürünlerdeki rakamının bir an önce AB ile eşitlenmesi gereklidir."

“Süt/yem ve et/yem pariteleri uygulanmalı”

Yem fiyatları konusunda da Karakuş, "Yem fiyatlarının düşmesi için karma yeme yüzde bazında destek verilmeli, tüm yem ham maddelerinde KDV ve gümrük vergileri düşürülmeli, transgenik ürünlerdeki sorun çözülmeli, devletin elinde olan ve yem maliyetlerini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli, yem ham madde fiyatlarında istikrar sağlanmalı, süt/yem, et/yem fiyat pariteleri dengelenmelidir. " ifadelerini kullandı.