Türkiye'de ekonomik sulanabilir 8,5 milyon hektar arazi bulunuyor. Bu alanın, 1,8 milyon hektarı son 17 yılda olmak üzere 6,6 milyon hektarında sulama şebekesi tamamlandı. Geçen yıl 97 bin hektar alan sulamaya açılırken, bu yıl sonuna kadar da mevcut ödeneklerle 51 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor. 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektarın tamamında gerekli çalışmanın yapılması hedefleniyor

Sulamada tasarruf sağlanacak

Bu çerçevede, DSİ tarafından sulama projeleri için yeni bir strateji uygulamaya konuldu. Buna göre, projeler basınçlı borulu olarak dizayn ediliyor. Sulamada tasarruf sağlamak için ön yüklemeli sayaçlar kullanılıyor. Arazi toplulaştırma çalışmalarının sulama projesiyle birlikte yapılarak şebekelerin etkin kullanımı sağlanıyor.

Kurum, sulama projelerinde yap-işlet-devret (YİD) modelinin kullanılması için de çalışma yapıyor. Model kapsamında sulama projelerinin kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamak ve finansal krizden etkilenmesini önlemek için alternatif finans modelleri araştırılıyor.

Model gerçekleştirildiğinde bütçe yetersizliği sebebiyle devreye alınamayan birçok proje tamamlanarak uygulamaya konulacak. Yatırımın tamamlanıp işletmeye alınmasını müteakip, yatırım bedeli devlet katkı payı olarak karşılanacak. Yerel yönetimler, sulama birlikleri ve çiftçiler gibi paydaşların sürece katılımı sağlanacak.

Ayrıca, yatırımcının görev alanı dışındaki ürünün pazarlanması, ürün alım garantisi, girdi desteği, tarımsal faaliyet, tarımsal sanayi tesisi kurulması gibi konularda çalışmasına ilişkin düzenleme yapılacak.