İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Pabuçcuoğlu, klonlama teknolojisi ile verimi azalan hayvanların gen aktarımı ile devamının sağlandığını söyledi.

Klonlamada damızlıkların kalitesinin önemli olduğuna vurgu yapan Pabuçcuoğlu, şöyle devam etti: "Dünyada klonlama teknolojisini gerçekleştirilen ülkelerde onuncu sıradayız. Bu teknoloji ülkemizde yapılabilir durumda. Burada önemli olan çok kaliteli damızlıkların olması. Kaliteli damızlıklardan daha fazla yararlanabilmek adına klonlama teknolojisi bize katkı sağlayacak. Örneğin, dünyada klon boğalarının spermaları piyasaya sunulmuş durumda. Belirli bir biyolojik ömürleri var. O ömürlerin bitiminde de klonları devreye girerek yine spermaların üretimine devam edilebiliyor."

Kaliteli damızlıkların klonları yapılabilir

Her hayvanın verimli olduğu belli bir döneminin bulunduğunu ve belli bir süre sonra bu verimli sürecin sona erdiğini ifade eden Pabuçcuoğlu, "Bir sığırı verim olarak düşündüğümüzde ekonomik bir ömre sahip. Bu ekonomik ömür, yaklaşık olarak 6 yaşı geçince elden çıkarılmak zorunda kalıyor. Mesela süt olarak da 12 ton süt üreten örnekler var, dünya üzerinde. Ülkemizde de böyle inekler geliştirildiğinde veya et bakımından çok fazla yüksek kapasiteye sahip hayvanlar geliştirildiğinde bunların damızlık olarak kullanılması için klonlarını üretip ülkemiz hayvancılığının kullanımına sunabilme şansına sahip oluruz." diye konuştu.

Erkek damızlık üretimine katkı sunacak

Pabuçcuoğlu, klonlama teknolojisinin özellikle erkek damızlık üretimine katkı sunacağını aktararak, "Klonlama belirli merkezlerde yapılarak önemli katkılar sağlayacaktır. Damızlık üretiminde, özellikle erkek damızlık üretiminde çok katkılar sağlayacak bir teknoloji olarak bakabiliriz. Biz belirli bir genetik gelişme ve belirli bir verim düzeyine ulaşmış durumdayız. Bölgemize baktığımızda ileri durumdayız." ifadelerini kullandı.