Türkiye’de 5,2 milyon dekar alanda, 2,6 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapıldığını hatırlatan Başkan Şahan, “Son 2 yılda üretim artışlarına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60’larda kalmıştır. Ne yazık ki aradaki fark ithalatla karşılanmakta, ithalata da milyarlarca dolar ödenmektedir. Bu nedenle pamuk üretimimizin artırılması önem arz etmektedir. İthalatın önüne geçilmesinin tek yolu pamuk üreticimizi desteklemektir. Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. Tüm bu sebepler pamuk fiyatlarının düşmesine, fiyat belirsizliğinin yaşanmasına neden olmaktadır. Henüz ülkemizde hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2,70 TL ila 3 TL, Ege Bölgesi’nde 3,40 TL ila 3,70 TL, Çukurova Bölgesi’nde ise 2,90 TL ila 3,10 TL olduğu görülmektedir” dedi.

“Girdi maliyetleri çok yüksek”

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Şahan, “Ekim yapılan Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranlarda artışlar yaşanmıştır. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70’in üzerinde artış olmuş, zirai ilaçta ise artış oranı yüzde 100’ü aşmıştır. Üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.

Üreticinin pamuk fiyatı talebi 4,50 TL

Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde, dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüşün üreticileri endişelendirdiğine dikkat çeken Şahan, “Maliyetlerin bu denli yüksek olduğu bir dönemde çiftçimizin alınteri olan pamuğun 4,50 TL üzerinden satışı gerçekleşmelidir. Bu nedenle, tarım girdilerinin acilen düşürülmesi, DEDAŞ’ın çiftçiyi bezdiren keyfi uygulamalarından vazgeçmesi, 2019 yılı Destekleme Tebliği bir an evvel açıklanmalıdır. Pamuk primlerinde gerekli düzenleme biran evvel yapılmalı, prim kilogramda en az 1,20 TL olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir” talebinde bulundu.

“Kota uygulaması kaldırılmalı”

Üreticimizin mağduriyetinin giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden Şahan, “Pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesi teşvik edilmelidir. Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkâr bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, ANTBİRLİK gibi tarım satış kooperatiflerinin devreye girmesi üreticimizin pamuk fiyatında önünü görebilmesi ve piyasanın düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25’i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir” diye konuştu.