İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Desteklemesi son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak duyuruldu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilerin yararlanabileceği desteklere başvurular il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılabilecek. Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında düzenlenen ve 2018 yılında geçerli olan İyi Tarım Uygulamaları sertifikası ile birlikte yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları sertifika ekini ibraz etmek zorunda.

Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Örtüaltı Kayıt Sistemi belgesini başvuru dosyasında ibraz etmek zorunda.