MOVE ON, TAS – Traktör Otomatik Dümenleme projesinin AR-GE sürecini bitirerek üreticilerin kullanımına sundu.

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Mekatronik olmak üzere disiplinler arası yetkinliklere sahip çiftçi çocuğu bir grup mühendis ekibin 2020 yılı başlarında kurmuş olduğu MOVE ON, derin teknoloji Tarım4.0(AgTech) çözümleri geliştirmek için hiç durmadan sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi amaç edinmiş bir yalın girişim olarak karşımıza çıkmakta.

MOVE ON’un temelinde yazılım, donanım ve elektromekanik alanlarında multidisipliner çözümler geliştirmek bulunduğu için bir çok konuda ve alanda bilgilerin birleştirilerek harmanlandığı ve son teknolojinin uygun fiyatlarla üreticilere sunulması için yoğun ar-ge mesailerinin harcandığı MOVE ON’da bir çok proje ve ürün geliştirmesi yapılmakta.

2020 Şubat itibari ile Tübitak destekli olarak AR-GE sürecine başlanan Traktör Otomatik Dümenleme projesi kapsamında birbirine benzer iki farklı çıktı/proje ile süreç tamamlanmak üzere. Bun çıktılardan ilki başlıkta da anıldığı üzere TAS ismi ile marka tescilinin tamamlandığı kural bazlı traktör otomatik dümenleme sistemi. İkincisi ise TAS projesinin biraz daha kapsamlı hali olarak geliştirilen ve yapay zeka yazılımları ile çalışan TASAI adında traktör otomatik dümenleme sistemi.

Geliştirici mühendis ekibin gözünde bu projeler, insanların refahı ve ülkelerin kalkınmaları için öncelikle insanoğlunun ilk mesleği olan tarıma dair teknolojilerin yaygınlaşması gerektiği düşüncesi ile geliştirilmiş. Bunu yaparken de sadece demir doğrama, sadece yazılım geliştirme veya tek başına elektrik-elektronik üzerine çalışmalar yapmak değil, mümkün olduğunca bu kapsamların birleştirildiği multidisipliner çözümlerin geliştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesi ile yola çıkılmış. “Öyle ki şu an tüm dünyada yaygın olarak kullanılan GPS tabanlı traktör otomatik dümenleme sistemleri bile bir zaman sonra yetersiz kalmaya başlayacak ve tamamen otonom bir şekilde tarlada kendi başına işini icra eden traktörlerden konuşmaya başlayacağız.” diye aktarıyor MOVE ON ekibi.

TAS – Traktör Otomatik Dümenleme Sistemi

Çim üretim çiftliklerinde kullanılan rulo çim kesme makineleri ile çimin tarladan hasatı sırasında kesim sırasını takip eden TAS – Traktör Otomatik Dümenleme Sistemi eller serbest sürüşe imkan vermekte. Direksiyon kilitleme özelliği ile ilk hattın düzgün bir şekilde açılmasını sağlayarak sonraki kesim hatlarının da düzgün olmasını sağlamakta. Auto Steer modu ile bir önceki kesim sırasını takip ederek kesilmeden yerde kalan çim zayiatını engellemekte ve müşteri memnuniyetini artırmakta. Aynı zamanda, eller serbest sürüş sağladığı için operatörün eğilerek sürekli kesim sırasına bakması ve elleri ile direksiyonu uyarma gerekliliğini ortadan kaldırması sebebiyle operatörün göz ve bel sağlığını da gözeten bir sistem. Kesilmeden yerde kalan çim zayiatını engellemesi sebebiyle dolaylı olarak yakıt, zaman ve ürün optimizasyonu da sağlayan bir sistem.

Bahsettiğimiz tas, yukarıdaki şemada da anlatıldığı üzere rulo çim kesme makinesi ve ona bağlı olan traktörün üzerine birlikte entegre olabilmekte. 2 adet Okuma Modülü, Yönetim Modülü ve Yönlendirme Modülü olarak toplamda 4 adet modül ile eller serbest sürüşe imkan vermekte.

Traktör farketmeksizin bütün traktörlere küçük modifikasyonlarla ekenti şeklinde uygulanabilen Tas ile çim üreticilerinin ürünleri daha değerli hale geliyor.

Tarıma dair teknolojik çözümlerin yaygınlaşması için benzer alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların iş birliği yapması gibi faydalı çalışmalara MOVE ON’da tanık olduk. Komşu Bostan ile MOVE ON’un birlikte gerçekleştirdiği bir kampanyada Komşu Bostan aracılığı ile TAS için MOVE ON’a ulaşan çim üreticileri için %15’lik bir indirim sağlanmakta.

TASAI – Yapay Zeka Tabanlı Kameralı Traktör Otomatik Dümenleme Sistemi

TAS’ın daha kapsamlı hali olarak MOVE ON mühendislerince geliştirilen TASAI projesi ise kamera görüntülerinden yapay zeka yazılımları ile rota çıkarımı yaparak traktörün otomatik dümenlenmesi üzerine. Burada sisteme kamera ve yapay zeka yazılımları ile birlikte internet üzerinden cep telefonu veya bir bilgisayara bağlanarak hem uzaktan yönetilebilen hem de traktör kabininde operatör tarafından yönetilebilen bir dokunmatik ekran dahil olmakta. Ekim, ilaçlama, gübreleme ve ara çapası gibi ekim sonrası saha operasyonlarının eller serbest ve yarı otonom bir şekilde yapılması için geliştirilen TASAI’ın üzerinde, hali hazırda kullanılan GPS sistemlerinin aksine sistemde bir kamera ve tıpkı bir insan gibi bu kamera görüntülerini anlamlandırabilen yapay zeka yazılımları bulunmakta. Küçük bir örnekle bu durumu açıklayalım. GPS ile yönlendirilen bir traktörün önüne tarlada insan, elektrik direği, sulama kuyusu, hayvan vb. gibi bir engel çıktığında üzerinde kamera bulunmamasından dolayı engeli göremeyerek o engel yokmuşçasına işini icra etmeye devam etmekte. TASAI ise kamera ve yapay zeka yazılımları ile tıpkı bir operatörün traktörü kullanması gibi çalışmasından dolayı engel çıktığında traktörün durması veya etrafından dolaşması için gereken komutları üretebilmekte. Berlin’de düzenlenen Falling Walls Programında TASAI ile finalist olarak yer alan MOVE ON ekibinden TASAI’ın patent ve marka tescillerinin alındığı, AR-GE sürecinin %90 larda olduğu ve en kısa sürede testlerinin de gerçekleştirilerek tamamlanacağı bilgilerini aldık.

Buradan anlıyoruz ki teknolojik altyapı traktörlere entegre olabilecek tam otonomi için elverişli. 150 yıllık içten yanmalı motorlara sahip alıştığımız otomobillerin yerine elektrikli ve tam otonomi yetkinliklerine sahip yeni ve son teknoloji otomobillerin gelmeye başladığı günümüzde MOVE ON ekibinin yukarıda da dile getirdiği gibi, gelecekte tam otonom traktörlerin de tarlalarda çalışmaları kaçınılmaz görünüyor.