Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan mısır üretiminde verimli bir yıl yaşandığını açıkladı

TMO görev alanına giren diğer ürünlerde olduğu gibi, mısır üretiminde de sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını duyurdu.

Ekiliş durumu, verim, kalite, maliyet ve diğer piyasa unsurlarını dikkate alarak müdahale politikaları oluşturan TMO, 09 Ağustos 2019'da hasat başlamadan önce mısır alım fiyatını Bin 150 TL/Ton olarak açıklayarak, alımların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Açıklanan fiyat Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak

Mısır hasatı ve piyasa ürün arzının devam ettiği bugünlerde, ithal mısıra göre daha çok tercih edilen yerli ürün bulunmasına rağmen, mısır kullanıcılarının ihtiyaçlarını piyasadan karşılamakta ağır kaldıkları gözlendiğini belirten TMO yetkilileri bu yıl için 6 milyon ton üretim beklenen ülkemizde, 7,5-8 milyon ton civarında mısır tüketilmekte, bulunduğumuz gün itibarı ile herhangi bir arz fazlasının bulunmadığını belirtti. TMO, üreticiden satın aldığı mısırı Ocak 2020'den itibaren Bin 250 TL/Ton fiyatla iç piyasaya satışa sunmayı planlıyor

Asgari satış fiyatı Bin 250 TL

Hasadın devam ettiği bu günlerde ihtiyaçlarını henüz piyasadan karşılamamış olan sektörel kullanıcıların, hasat sezonunda ihtiyaçlarını üreticilerden temin yoluna gitmeleri dengeli piyasa oluşumu için önem arz etmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle, mısırı ham madde olarak kullanan sektörlerin spekülatif haberlere itibar etmeden, Ocak ayında planlanan Bin,250 TL/Tonluk asgari satış fiyatını şimdiden dikkate alarak, ihtiyaçlarını içinde bulunduğumuz hasat döneminde karşılamalarının uygun olacağı düşünülmektedir.