Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçıların miras bırakana ait tüm ak ve borçlardan vazgeçmesine reddi miras denir.

              Atanmış ve yasal mirasçılar miras bırakan öldükten sonra murisin borçlarından sadece tereke kapsamında değil kendi şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu hale gelirler.

             Atanmış ve yasal mirasçılar murisin vefatıyla derhal mirasçı olurlar. Eğer miras borca batık halde ise murisin ölümü ve mirasın intikalinden sonra mahkeme yoluyla reddi miras yapmaları gerekir. Miras bırakan ölmeden bu işlem yapılamaz. Fakat miras bırakan ölmeden mirastan feragat sözleşmesi yahut miras hakkının temliki sözleşmeleri yapılabilir.

            Miras bırakan vefat ettikten sonra üç aylık bir hak düşürücü süre vardır. Mirasçılar bu sürede Murisin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek reddi miras kararı talep edebilirler. Borca batık terekenin borçları reddedilirken hak ve alacaklarda reddedilir. Bu hususa dikkat etmek önemlidir. Mirasçılar mirası kabul etmezlerse mirasın tasfiyesinden önce kendi mirasçılara mirasın bildirim yapılmasını isteyebilirler. Bu mirasçılarda mirası bir ay içinde kabul etmezlerse miras tamamen reddedilmiş sayılır.

             Mirasın kısmi yahut şarta bağla reddi olmaz. Aynı zamanda hata, hile ve tehdit sebepleri haricinde redden dönmekte mümkün değildir.

             Bunun dışında bir de mirasın hükmen reddi mümkündür. Buna göre tereke benimsenmemeli ve miras açıkça borca batık olmalıdır. Bu dava için bir zaman aşımı süresi mevcut değildir. Fakat miras bir şekilde açıkça yahut örtülü bir şekilde kabul edilmişse dava açılamaz.

             Dava asliye hukuk mahkemesinde açılır. Hasımsız da açılabilir yahut alacaklılar da davalı olarak gösterilebilir. Tereke tespit edilir. Borçlar tespit edilir ve bilirkişi marifetiyle terekenin borca batık olup olmadığına karar verilir. Fakat davacıların davalılara borcu olmadığı yönünde karar verilmez.

            Mirası reddedene karşı ölüm aylığı bağlanamayacağına dair bir kanun maddesi olmadığından dul yetim maaşlarının da miras özelliği olmamasından dolayı miras reddedilse dahi başvuru halinde hak sahiplerine dul yetim maaşları bağlamaktadır.

 Av. Serap Evcimen ÇİÇEK

0542546439

s.evcimencicek@gmail.com