Modern sulama ürünü çeşitlendiriyor

Türkiye'de ki suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ifade eden Aydın “Sulama tesisleri inşa edilirken modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviyeye indirildiği için tarla içi sulama sistemleriyle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlıyoruz. DSİ olarak son yıllarda modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." şeklinde konuştu

1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulandı

Aydın, "Tahıl ambarı Konya'da 4 nisanda başlayan sulama sezonu 17 ekimde tamamlandı. Bu yıl sulama sezonunda Konya ve ilçelerimizde 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bu kapsamda da ülke ekonomisine 995 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.