Bir ürün kapsamında lisans almış lisanslı depo işletmesinin, başka bir ürün için lisans istemesi durumunda söz konusu ürün için belirlenen asgari depolama kapasitesi, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarlarının yarısını sağlaması yeterli olacak.

Ticaret Bakanlığının Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış lisanslı depo işletmesinin, başka bir ürün için lisans almak istemesi halinde söz konusu ürünler için belirlenen asgari depolama kapasitesi, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarlarının yarısı oranında uygulanacak.