Ekofen Tarım geliştirdiği sulamasız tarım teknolojisi ile Türkiye’nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazilerini ıslah ederek ağaç tarımı ve ormancılığa kazandırıyor. 

Ekobox Sulamasız Tarım Teknolojisi ile sulamasız tarım artık mümkün. Ekobox gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık ve nem farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlıyor. Ortalama günlük 1 çorba kaşığı kadar su üretiyor. Ayrıca her tür yağış şeklinden yaptığı hasatla da kendine takviye ediyor.

Herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı sulama sistemleri gibi yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmeden, ülkemizin her tür arazi koşulunda, bozulmuş, taşlık arazilerinde, dağında, taşında gelecek nesillere taşınabilecek ağaçlar yetiştirmek mümkün mü?

Ekofen Tarım’ın bir süredir uyguladığı Ekobox Sulamasız Tarım Teknolojisi bu soruya olumlu cevap veriyor. Sulamasız Tarım Teknolojisi, susuz yani sulama gerektirmeyen ağaç tarımı yapmayı, ormanlar oluşturabilmeyi, Türkiye’nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazilerini ıslah ederek ağaç tarımı ve ormancılığa kazandırabilmeyi, temiz su kaynaklarımızı korumayı, sera gazı, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yardımcı olmayı, ülke kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlamayı amaçlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

EKOBOX DOĞAYI TAKLİT EDİYOR

Ekobox doğayı taklit eden bir sistem. Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ediyor. Özetle bitkilere su ihtiyaçlarını toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bitki destek ünitesi. Ekobox’a ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü başlatılıyor. Sonrasında Ekobox altındaki fitilden toprağa iletilen su vasıtası ile toprak yüzey ısısını düşürüyor, güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelliyor ve toprağın su kaybını önlüyor. Toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük bir rol oynuyor. Fitil, toprak yeterli neme ulaştığında su akışını azaltıyor veya tamamen kesiyor. Toprak kuruduğunda fitilden su akışı artıyor. Kısacası fitil bir vana gibi çalışıyor. Ekobox ile bitki kök boğazı kurumuyor. Aşırı sulamadan kaynaklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve besin maddelerini alamaması, kazık kök yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin çürümesi ve toprak tuzluluğunun artması gibi birçok problem ortadan kalkıyor.

SU NASIL TOPRAK YÜZEYİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR?

Bitki kök çevresindeki toprağı düzenli olarak serin tutarak, kapiler kanallarının sürekliliğini sağlıyor. Ekobox’ın sağladığı bu koşullar toprak altında kapiler yoğunluğun yani toprak içindeki mikro gözeneklerde bulunan suyun artmasını ve birikmesini sağlıyor. Örneğin ekseriyetle metruk binaların duvarlarında sıkça görülen rutubet, kapiler suyun yükselmesinin bir sonucu. İşte Ekobox metruk binalardaki gibi kendi altındaki toprağın mikro gözeneklerinde bulunan suyu yukarı doğru hareketlendiren bir ortam ve altındaki toprakta bir su sütunu oluşturuyor. Bu su sütun derinlere gittikçe genişliyor ve su yoğunluğu daha da artıyor. Bitki bu sütunu takip ediyor ve yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını karşılıyor. Bu sistem bitkiyi kazık kök yapmaya teşvik ediyor. Böylece insana bağımlı olmayan ve oluşan bu kaynaktan beslenerek meyvesini de yetiştiren asırlık ağaçlar yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

Ekobox sistemini pek çok alanda kullanmak mümkün. Bu alanların başında; kentsel çiftlik, ormancılık, meyve tarımı, mezarlık ağaçlandırmaları, şehir peyzajı, fidan yetiştiriciliği, sebzecilik, ekosistem restorasyonu, şehirler arası yol boyu ağaçlandırmaları gibi alanlar geliyor.

TEST EDİLDİ, BAŞARIYA ULAŞILDI

Ekofen Tarım sahibi Fazıl Mermer, Ekobox’ın geliştirme ve deneme sürecinin yaklaşık beş yıl sürdüğünü söylüyor ve ekliyor: “Bu süre zarfında ürettiğimiz bu teknolojiyi evvela kendi arazilerimiz başta olmak üzere ülkemizin 20 farklı noktasında, farklı iklim, toprak ve bitki türlerinde denedik. Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kampüs alanları içerisinde, Siirt ve Mardin Tarım İl Müdürlüklerinin belirledikleri alanlarda, Antalya’da seralarda, İzmir, İstanbul, Mersin, Malatya ve Karaman’da yatırımcıların arazilerinde, Konya Beyşehir Belediyesi’nin Ceviz Ormanı projesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AĞAÇ A.Ş. ANKARA Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ve buna benzer birçok alanda binlerce Ekobox ile denemeler gerçekleştirdik. Ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin, üzüm, incir, kestane, kayısı, mürver, hünnap, zerdali, kuşburnu, kır iğdesi, sedir, sarı çam, kara çam, domates, biber, salatalık, patlıcandan kamkata kadar birçok fidede denemeler gerçekleştirdik. Tüm bu denemelerden yüzde 98 başarılı sonuçlar aldık. Aldığımız neticelerin verdiği cesaretle konuyu Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduk.”  

EKOFEN TARIM SAHİBİ FAZIL MERMER: EKOBOX ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Kurak ya da yarı taşlık olması nedeniyle tarım ya da ormancılığa kazandırılamamış milyonlarca dönüm araziyi Ekobox ile tarım ve ormancılık açısından ihya ederek ekonomimize kazandırma, temiz su kaynaklarımızı koruma, enerji tasarrufu, çölleşmiş arazilerin ıslahı, erozyonun önlenmesi, yüksek tutma oranı ile ormancılıkta sıkça karşılaşılan yenileme dikim maliyetlerinden, zayii olan fidan maliyetinden tasarruf fırsatı sunmakla birlikte en önemli ve kıymetlisi olan zamandan tasarruf fırsatı sunuyoruz. Karayolları kenarlarını, maden sahalarını ağaçlandırma başarısının artırılması, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisinin azaltılması, açlıkla mücadele eden ülkelere üretim yapabilme kabiliyeti kazandırılması ve ülkemizde ağaç tarımı yapan çiftçilerimiz üretim maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırırken, kurak ve yarı taşlık arazilerde ağaç tarımı yapılabilme fırsatlarını sunuyoruz.