İki yıl boyunca üzerinde çalışılan proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da destekleniyor. Proje sayesinde uydu görüntüleri, drone ve yazılımsal teknik yöntem kullanılarak kenevir alanlarının tespit edilebildiği sonucuna ulaşıldı.


Kenevir ekili alanlar uydudan tespit edilecek

Bilgisayar destekli yöntemle kenevir ekili alanların uydularla belirlenmesine yönelik geliştirilen projeyle, tarlaların takibi yapılacak, verimi ve kalite özellikleri tespit edilecek Büyük ovalarla, bir dekardan daha küçük alanların tespiti ve izlenmesi de mümkün olacak.

Yöntemin bugünün teknoloji esasına dayalı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Başayiğit, projede kullandıkları uzaktan algılama teknikleriyle büyük havzalar ve bir dekarlık alanlarda dahi kenevir yetiştirildiğini tespit edilebileceğini dile getirdi.


Türkiye'de ilk defa

Geliştirilen yöntemin GÖKTÜRK-1 uydu platformuna adapte edilebileceğini ifade eden Başyiğit; “Elde ettiğimiz uydu görüntülerinde de ileri işleme yöntemi ve ileri yazılımlar kullanarak kenevirlerin uydudan tespitini sağladık. Yasa dışı kenevir ekimlerinde kolluk kuvvetlerimizin alanda yapacağı çalışmayı yüzde doksan oranında azaltacak bir yöntem. Bazı bölgelerde yetiştirilen kenevir terörün finans kaynağıdır. Bu bölgelerde ihbarlar neticesinde kolluk kuvvetlerimiz ekimi yapılan alanları tespit ediyordu. Dünyada bu teknikler kullanılabiliyor ama Türkiye'de ilk defa bizim geliştirdiğimiz yöntem sayesinde bu alanlardaki kenevirler uydudan tespit edilebilecek. Bu yöntem terörizmin finans kaynaklarını kesme noktasında kolluk kuvvetlerimize çok büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu