Artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçiler ekim yapmaktan kaçınıyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, 2018 yılı raporlarına göre Türkiye’de ekili buğday alanlarını azaldığını belirterek, ”2000 yılında 92 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırken 2017 yılında bu rakam 77 milyon dekara indi” dedi.

Dekar başına verim artıyor ama…

Türkiye’de dekar başına buğday veriminin yıllar itibariyle yükselme kaydetmesine rağmen ortalama dünya veriminin altında olduğunu vurgulayan Muğlu, “2018 yılında ekim alanlarının daralması, girdi maliyetlerinin yükselmesi, verilen teşvikler, doğal afetler, buğday hastalıkları, verim ve kalite düşüklüğüne sebep oldu" şeklinde konuştu.

Çiftçi kazanamıyor!

Son yıllarda buğdaydan kazanamayan çiftçilerin ürünü ekmekten vazgeçtiğini hatırlatan Muğlu “Buğdayı bırakan çiftçilerimiz mısır gibi alternatif ürünlere yöneliyor. Buna paralel şekilde de buğdayda rekoltesinde ve kalitesinde düşmeler oluyor. Buğday ekim alanlarının artırılmasının yolu, çiftçinin buğdaydan hak ettiği kazancı sağlaması için önlemler alınmasından geçer. Çiftçilerimizi ancak bu şekilde yeniden buğday ekimine yönlendirebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.