Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) öncülüğünde Konak'ta düzenlenen protesto ’da İzmir’in 16 ilçesindeki 33 sahada jeotermal kaynak sahası olarak kiraya verilecek arazilerin verimli tarım alanları olduğunu belirtildi. Bölge halkı ihalenin iptal edilmesini istiyor.

EGEÇEP Sözcüsü Alime Yalçın Mitap’ın konuşması şu şekilde;

 “İzmir’in otuz ilçesinin yirmi sekizinden daha büyük olan ve İzmir İlinin yüzölçümünün yüzde sekizine denk gelen bir alanı kaplayan jeotermal arama ve işletme alanlarının ihaleye çıkarılması, bölgede yaşayanlar ve üreticiler arasında büyük bir panik ve endişeye yol açmıştır. Söz konusu arama ve işletme faaliyetinin, Ege Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin ve kestane gibi birçok ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıkça ortadadır. Bu alanlarda bulunan zeytinliklerin, coğrafi etikete konu olmuş, Hurma Zeytin, Enginar ve Nergiz çiçeği gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra, koyun ve keçi sütüne dayalı süt ürünlerinin üretildiği bölgeler de olumsuz etkilenecektir”

“İzmir Valiliğinin bu ihaleleri açmasını hayretle karşılıyoruz. Kendilerini duyarlı olmaya, ihaleleri iptale çağırıyoruz. Tire, Ödemiş, Kınık, Kiraz ilçelerine komşu olan Aydın ve Manisa illerinde de aynı şekilde, Aydın Çevre ve Doğa Derneği tarafından açılan davalara ilişkin jeotermal enerji santrali yatırım amaçlı mahkemelerce verilmiş iptal kararlarının dikkate alınmaksızın zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülen bu bölgelerde Jeotermal kaynak sahası arama ve işletme amaçlı yatırım planlanmasının Anayasa ve uluslararası mevzuatla korunan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, çevre haklarının ihlali niteliğindeki bu idari tasarrufun hukuk devleti ilkesine ve kamu yararına aykırı olması nedenlerinden ötürü, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak bu ihalenin iptalini istiyoruz”