Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tarım Komisyonunca, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) elinde bulunan 2017 ürünü 80 bin ton kabuklu fındığın ihraç kayıtlı olarak makul ve rekabetçi fiyatlarla hızla piyasaya satılması gerektiği belirtildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada, TİM Tarım Komisyonu'nun, "Çiftçi Kazanırsa Herkes Kazanır" sloganıyla 2023 yılı için belirlenen 40 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı hedefine ulaşmak için projeler geliştirdiğini ifade etti.

Celep, bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve toplantı sonunda yapılması gerekenlere ilişkin bir rapor hazırladıklarını bildirdi.

"TMO, kuru üzüm ve kuru kayısıda da alım yapsın"

Açıklamaya göre, TİM Tarım Komisyonunun raporunda, buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7,2 milyon hektara düştüğüne işaret edilerek, üretimi artıracak politikalar oluşturulması ve ekim alanlarını koruyacak tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'ye ihraç pazarlarından geri dönen ürünlerde sağlık sertifikasından dolayı sadece mahrece iadeye izin verildiği belirtilerek, bu ürünlerin 3. ülkelere satılabilmesinin önünün açılması gerektiği kaydedildi.

Raporda yer alan diğer öneriler

  • TMO'nun elinde bulunan 2017 ürünü yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki 80 bin ton kabuklu fındık stoğunun, ihraç kayıtlı olarak makul ve rekabetçi fiyatlarla hızla piyasaya satılması için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Bu uygulamayla üreticinin elinde fındık bulunmadığı için üretici kesim olumsuz etkilenmeyecek ve aynı zamanda ülkemize döviz girişi sağlanacağı gibi ülkemizin fındık sektöründeki konumu da muhafaza edilmiş olacaktır.
  • Ülkemizde, başta çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı olmak üzere kuru meyvelerimiz için lisanslı depoculuk ve ihtisas borsacılığı sistemine ivedilikle işlerlik kazandırılması beklenmektedir.
  • TMO'nun hububat ürünleri ve fındıkta olduğu gibi çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısıda da piyasaya girerek doğrudan üreticiden alımlar yapması, stokların doğru yönetilmesi, piyasanın doğru şekilde oluşması adına önem arz etmektedir. Bu yolla, ihraç fiyatlarımızın artışı, ihracat gelirlerimizin yükselmesi ve milli gelir artışımıza katkı yapılması sağlanacaktır.
  • Akdeniz meyve sineği ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bununla mücadele için yöntem geliştiren akademisyenlerle irtibat kurulması ve yapılacak görüşmeler çerçevesinde ilgili bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütülmesi sağlanmalıdır.