Uzman Tarım Danışmanı Tülin Kalın Aslan, hazine arazilerini kiralama şartlarını siz değerli okurları için kaleme aldı.

Hazine arazilerinin 10 yıllığına tarımsal üretim ıkın kiralanmasıyla ilgili ilan yayınlanmıştır. Hazinenin özel mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartıyla topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere bunların talep etmemesi halinde gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek, Kiralanacak arazi en fazla 60 dönüm olup 10 yıllığına kiraya verilecektir. Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurmaları gerekmektedir.

Hazine arazilerinin Tarımsal üretimin arttırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi için çiftçilere veya çiftçilerin başvurmamaları durumunda gerçek ve tüzel kişilere kiralanmasına yönelik ilanlar yayınlandı. İlanlar Milli Emlak'ın web sitesinde (milliemlak.gov.tr) ve hükümet konaklarında 16 Ekim 2020 tarihine kadar duracak.

Toplam altı ilde pilot uygulama yapılacaktır

Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar olmak üzere 6 şehirde uygulamaya konulacaktır. Projenin sürdürülebilir olması amacıyla diğer illerde de uygulamaya konulması hedeflenmektedir.

Hazine arazisini kiralayacaklarda aranan şartlar;

  1. Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,
  2. Köy(mahalle )nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/(mahallede) ikamet eden,
  3. Köy(mahalle) nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde(mahallede )ikamet etmeyen topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler kiracı olma imkânına sahip olacak. 

 

Değerlendirme kriterleri;

Köyde oturan ve o köye kayıtlı olanlar 20 puan,

Köyde kayıtlı olmayıp 3 yıldır oturanlar 10 puan,

Köy nüfusuna kayıtlı olanlar 5 puan

Toprağı olmayanlar 60 puan,

10 dönümden az toprağı olanlar 40 puan,

30-40 dönüm arası toprağı olanlar 10 puan,

Evli ve 3'ten fazla reşit olmayan çocuğu olanlar 20 puan, 2'ye kadar çocuğu olanlar 15 puan olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

İl ve ilçede başvurular nereye yapılacak;

İLLERDE; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığına ve İLÇELERDE; Milli Emlak Müdürlüğü yoksa Milli Emlak Şefliği) başvuru yapılacaktır.

Başvurular, 19 EKİM 2020 tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak. Her başvuru sahibi için nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri kontrol edilerek puanlama yapılacaktır.

En yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri belirlenecek. Puanlar eşit çıkarsa kura çekilecek. Hak sahipleri en geç 15 gün içerisinde kura çekimine davet edilecek.

Kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin % 1,5 olacak ve her yıl 12 aylık tarımsal üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında zam uygulanacak. 

Arazinin teslimi;

Kiraya verilecek taşınmaz, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tutanakla kiracısına teslim edilecek.

Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla 6 ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık olarak denetlenecektir.

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez.

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Kira süresi sonunda sorumluluklarını yerine getiren ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, yeniden bedel belirlenmek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilecek.

 Amacına uygun sürdürülebilir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerinin üretime katkı sağlaması dileğimle.

Uzman tarım danışmanı: Tülin Kalın Aysan