2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli çerçevesinde belirlenen bölgelerde belirlenen ürünler destekleniyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılında destekleyeceği tarımsal ürünleri açıkladı.

Üretim açığı bulunan, stratejik öneme sahip, bölgesel önem taşıyan 21 ürünün (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) yanı sıra mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yapılıyor.

Desteklenecek ürünler iklim, toprak, topoğrafya, su verimi, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri ile birlikte belirleniyor.

2019 yılında desteklenecek ürünler listesi için tıklayın.