Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Gıda ve Tarım Örgütü olan FAO ulusal bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyanın temel amacı gıdalarımızın gereksiz yere israfını ve kaybını önlemek kamuoyunun farkındalığını artırmak gıdanın üretiminden tüketimine kadar tüm tedarik zincirleri kampanyaya katkı sağlayacaktır. Bu kampanyada üreticilerin katkısı büyüktür.

Ülkemiz ’de bu kampanya ile insanların gıda tüketim alışkanlıklarının, gıda israfının öncelikle azaltılıp sonra tamamen yok edilmesi, bilgilendirilmenin aileden başlayarak halkalar halinde çoğaltılması, sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi hepimizin vatandaşlık görevi olmalıdır. Ayrıca “Gıdanı Koru” kampanyası gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları “Gıdanı Koru”, kampanyası faaliyetlerin desteklenmesi için kamu ve özel sektördeki paydaşların da ellerini taşın altına koyması gerekmektedir. Türkiye’deki büyük üretici ve perakendecilerin katkısı ‘’gıdanı koru‘’ kampanyasında farkındalığın artırılmasındaki katkısı fazladır.

‘’gıdanı koru’ ’kampanyası Orta Asya ülkelerinde Gıda kayıpları ve israfın azaltılması, Gıda güvenliği, Kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesi amacıyla ‘’GIDANI KORU ‘’ kampanyası ülkemiz tarafından finanse edilip, ülkemiz ve FAO ortaklık programı ile yürütülmekte KOORDİNASYONU ise Tarım ve Orman bakanlığımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin katkılarıyla devam etmektedir.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, “Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030’da gıda kaybı ve israfı geniş yer alıyor. Önümüzde önemli zorluklar olmasına rağmen, birçok ülke gıda kaybı ve israfını azaltmak için harekete geçmeye başladı. Bu kapsamda Türkiye’nin güçlü liderliğini ve özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili çabalarını takdir ediyoruz. Gıdanı Koru Kampanyası çerçevesindeki iş birliğimize devam etmekten memnunuz.” diyerek basın açıklamasında bulunmuştur.

Dünyanın bir yanında gıdalar çöpe atılırken, diğer yanında ise insanların açlık nedeniyle bir sonraki gün hayatta kalıp kalmayacağını bilemediğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli de, FAO ile beraber ülkemizde gıda kayıp ve israfı ile mücadelede dünyaya örnek olacak uzun soluklu bir projeyi başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

‘’ Gıda kaybı ve israfın önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin ulusal strateji Belgesi ve Eylem planı hazırladık kampanyamıza temel teşkil eden bu belge ile gıda zincirlerindeki tüm paydaşlarımıza ulaşarak bu küresel sorunun çözümünde öncü olmayı hedefliyoruz.

Unutmayın, bu kampanya sizlerin kampanyası sizlerle büyüyecek ‘’ diyerek tüm halkımızı kampanyaya davet etmiştir.

Covid-19 ile ‘’gıdanı koru‘’ kampanyasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha akıllarda yer etmiştir

 Uzm. Tarım Danışmanı: Tülin Kalın Aysan