Hibe desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Uygulama tebliği ise 17 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği verecek. Başvuru yapan herkese hibe desteği verilmeyecek. Tebliğe göre, oluşturulacak komisyon tarafından projesi kabul edilen ve sözleşme imzalanan projelere hibe verilecek. Hibe desteği Türk Lirası olarak ödenecek.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile kırsal alanda genç çiftçiler üretime teşvik edilecek. Proje ilk olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacak. Kırsal alanda güvenli konutlar inşa edilecek ve tek bir kerpiç ev kalmayacak. Kırsala yönlendirilen gençler, yapacağı sürdürülebilir yatırımlarla işletmelere örnek olacak.

Proje kapsamında 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek proje konuları şöyle belirlendi:

1- Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
- Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
- Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
- Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
- İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

2- Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
- Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
- Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

3- Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
- Kapama meyve bahçesi tesisi,
- Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
- Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
- Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
- Ormancılık projeleri,
- Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,
- Odun dışı orman ürünleri projeleri,
4- Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
- Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
- Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

5- İşleme, depolama ve paketleme tesisi;
Yukarıda belirtilen hayvansal üretim,bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konularına hibe desteği sağlanacak.

Kimler başvurabilir?

Tebliğe göre, başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar şöyle; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmak. Desteklenecek proje konularında daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe programlarından yararlanmamış olmak. Başvuru tarihi itibariyle askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak. Ücretli çalışan, emekli ve vergi mükellefi olmayanlar başvurabilir.