Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dinlendirme istasyonları kurulması çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, 4 ilde yapılacak istasyonlar için projelerin hazırlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvanların nakli sırasındaki refah şartlarına uygun olarak taşınması ve korunmasını belirleyen yönetmelikler zaman içinde yayımlandı.

Yönetmeliklerle, nakil sırasında araçların taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar, refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin sahip olması gereken yeterlilik belgeleri gibi işlemler ile denetim ve yaptırımları düzenleyen kurallar belirlendi.

İstasyonlar hangi illerde kurulacak?

Bu düzenlemelerle nakilde hayvan refahı için uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dinlendirme istasyonları kurulması planlandı. Bu çerçevede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri, Sivas ve Edirne'de olmak üzere toplam 7 kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulması çalışmaları devam ediyor.

Ortalama 300 büyükbaş ile bin küçükbaş kapasiteli bu istasyonlardan Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Sivas'ta yapılacaklar için projeler hazırlandı ve ihalesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildi. Edirne'de yapılacak istasyon için arazi tahsis ve teslim işlemleri ise tamamlandı ve proje çalışmaları devam ediyor.

Hayvanlara sağlık taraması

Çiftliklerdeki hayvan refahına yönelik olarak ise yine yönetmeliklerle hayvanların yetiştirildikleri koşulların asgari standartları belirlendi.

Yönetmeliklerle hayvanların barındırıldıkları işletmelerin genişlik, zemin, binaların yalıtımları ve ekipmanların özellikleri, kullanılan otomatik ve mekanik donanımların taşıması gereken özellikler, beslenme, hareket özgürlüğü ve hayvanlara uygulanması yasak prosedürler ortaya konuldu.

Çiftliklerde hayvan refahı ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için bakanlık taşra teşkilatı tarafından yetiştiricilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlendi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde çiftliklerde toplam 31 milyon 136 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlık taramasından geçirildi. Bu çalışmalar 2019 yılı için de devam ediyor.