Konuya ilişkin ulusal süt Konseyi kendi internet sitesinde şu bilgiyi paylaştı.

Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı %3,6 yağlı ve %3,2 proteinli çiğ süt için, 15 Kasım 2019 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak üzere 2,30TL/LT olarak belirlenmişti.

Bu süreçte çiğ süt fiyatları piyasa koşullarında yaşanan değişiklikler sebebiyle 10.10.2020 tarihinde Konseyimiz toplanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yapılan görüşmeler sonucunda Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait çiğ süt destek priminin 40 krş./LT olarak belirlendiği bilgisi edinilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere Aralık 2020 tarihinde güncel maliyetler göz önünde bulundurularak ve sektör paydaşlarının görüşleri alınarak USK bünyesinde yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.