Çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 3 gün olarak güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 31 Ağustos 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İtiraz süresi 2 gün

Buna göre, çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 5 günden 3 güne düştü. Çiğ süt desteğiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, askı süresi bitimini takip eden 2 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanacak. 

Çiğ süt destekleme çalışma takvimi Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek.