Çiğ Süt alım fiyatları en az 3 TL olmalı

Süt fiyatları acilen düzeltilmeli diyen Ahmet Ertürk,” Ulusal süt konseyimiz ile yılda iki defa toplanıp süt fiyatlarının ne kadar olması gerektiği hakkında bir tavsiye kararı alıyoruz. En son geçen sene 3 Ekimde toplanan konsey,  15 Kasımdan itibaren süt fiyatlarının 2,30 kuruş olması kararı verdi. Bizim karşı çıkmamamıza rağmen bu karar bir yıllık olarak alındı.  Ancak girdi fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda süt fiyatları yeniden revize edilebilir dendi. Bizde bu maddeye dayanarak süt fiyatlarının revize edilmesini istiyoruz.

Ulusal süt konseyinin tekrardan toplanıp süt fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor. Süt fiyatları bu süreçten sonra kesinlikle 1 yıllık süreçler halinde belirlenmemeli en az 6 ay süreyle süt fiyatları revize edilmeli. Bir birlikler olarak girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak çiğ süt alım fiyatlarının en az 3 TL olması taraftarıyız prim destekleri hariç” dedi.

Yem fiyatlarındaki artışın sebebi ham maddenin yurt dışından getirmesi

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk, “Yem fiyatlarındaki artış en büyük sebebi yemin içinde bulunan elementlerin yurtdışından getirilmesi. En büyük elementlerden bir tanesi olan soyanın ülkemizde çok az üretilmesi %90’lık bir kısmının ithal edilmesi. Bu duruma acilen dur demeliyiz Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi artırmak için gereken analizlerini yapıp üreticileri üretmeye teşvik etmesi gerekiyor. Hal böyle olunca dövizin bu kadar yükselmesi sanayiciyi de olumsuz etkiliyor.  Yem fiyatlarının bu kadar yükselmesinin en büyük sebebidir ithal ürünler” şeklinde konuştu.