Kayseri Şeker, 2018-2019 şeker pancarı kampanyasının başladığı Nisan-Mayıs aylarında ekim için; Temmuz ayında çapa ve sulama için, Ekim ayında ise pancar sökümü için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 12 bölge ve 230 köyde motorin desteği verecek.

Ton başına 1,5 Litre

Kampanya dönemin içerisinde Nisan-Mayıs ve Temmuz dönemlerinde çiftçiye toplam 4 buçuk milyon litre motorin dağıtıldı. Buna ilave olarak Ekim ayında şeker pancarı için sözleşme yapılan 9 bin 417 çiftçiye ton başına 1 buçuk litre motorin olmak üzere yaklaşık 3 Milyon 500 bin litre daha motorinin dağıtımına başlandı. 2018-2019 kampanya döneminde ton başına bir buçuk litre mazot desteğinin kampanya süresince toplam üç aşamada olmak üzere yaklaşık 8 Milyon litre motorin dağıtılmış olacak.