Kırıkkale’de kaliteli kaba yem üretimini arttırarak, hayvanların çayır meralardaki aşırı otlatma baskılarını azaltmak ve hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmelerini sağlayarak et, süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla yem bitkileri ekiminin artırılması için yürütülen projede, gerekli koşulları sağlayan ve katkı payını yatıran çiftçilere sertifikalı yonca tohumları dağıtıldı.

54 üreticiye yaklaşık 3,5 ton tohum

“Kırıkkale İl Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması Amacıyla Tohumluk Temini Projesi” kapsamında yüzde 43 çiftçi katkılı yonca tohumu temin edilmiş olup Merkez İlçe ile birlikte Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan’da toplam 54 üreticiye 3 ton 415 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

Yılmaz: Meraların üzerindeki yükü azaltmalı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Meraların hayvancılık için önemi tartışılmaz ancak meralar sadece bizim yürüttüğümüz ıslah çalışmaları ile değil, sizlerin de bu çalışmaya destek olmanız ile hayvancılığımız için verimli olacaktır. Bir yandan meralarımızın tespit, tahdit, ıslah, tahsis çalışmalarını sürdürmemiz bir diğer yandan da yem bitkisi ekiliş alanlarımızı arttırarak meralarımız üzerindeki yükü azaltmalıyız” diye konuştu.

“İhtiyacı karşılamak için”

Yem bitkisi ekiliş alanlarımızın artması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Tarlasında yem bitkisi eken çiftçimizin de, hayvancılık yapan üreticimizin de kazanması, hatta bu sayede ülkemizin kazanması anlamına gelmektedir. Bir plan dâhilinde hem meralarımızı kaliteli ve verimli hale getireceğiz, hem de yem bitkisi ekerek bu ihtiyacı karşılayacağız” dedi.