CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'ye yaptığı konuşmada çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları enerjinin en önemli girdilerinden biri olduğunu belirterek Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde elektrikte fiyat artışının %108’e ulaştığını aktardı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere, seralarda, hayvansal üretimde elektrik enerjisi önemli bir tarım girdisidir. Tarımsal sulamada üreticilerimizin en önemli sorunlarının başında elektrik fiyatları gelmektedir. Tarımsal sulamada elektrik, Ocak 2018-2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108'e ulaşmıştır. Sürekli zamlarla tarımsal sulamada sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından elektrik birim fiyatları düşürülmelidir” şeklinde konuştu.

Elektrik faturalarından %1 enerji fonu, %2 TRT payı, %18 KDV kaldırılmalıdır

Elektrik faturalarından alınan enerji fonu ve TRT katkı payı ve KDV kaldırılmasını isteyen Gürer, “Elektrikte faturalara yansıyan %1 enerji fonu, %2 TRT payı, %18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrikte çiftçi için destek sağlanmalı ve indirimli tarife uygulanmalıdır. Pahalı olmasının yanında bir de zamlanan ilaç, tohum, gübre, mazot ve elektrik çiftçinin sorunlarını katlamıştır. Elektrikle ilgili düzenleme sağlanamazsa gelecek dönemde girdiler nedeniyle üretim yapılamaz hâle gelecektir” ifadelerini kullandı.

Tarımın devamı için elektrik fiyatları ile oluşan yükün düşürülmesi gerek

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, “mesken abone grubuna fon, pay ve vergi dâhil 69,5 kuruşa elektrik alırken tarımda sulama suyunda üreticinin kullandığı suyun 80,8 krş. Olarak uygulandığına dikkat çekti. Tarımın devamı için elektrik fiyatları ile oluşan yükün düşürülmesi gerektiğini söyledi. Üreticilerin hak ettiği desteklerden borçlarına mahsuben kesinti yapılmasının da durdurulmasını isteyen Gürer şirketlerin alacağını devlet tahsil ederken üretimdeki çiftçiye gerekli destek verilmemektedir” dedi.